problema sa manggagawa sa pabrika sa paggawa ng karbon